Anasayfa > 2014 > Şubat

Niçin Dernek …?

Konu dernek olunca bazıları “bu dernek bana ne verecek” der. Dernekler literatürde “NGO : Non Governmental Organization” denilenlerden. Buna “STK : Sivil Toplum Kuruluşları” diyoruz. Birbirine yakın amaçları , benzer problemleri olan insanlar bunun için birbirlerinden güç alarak ve...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.08.2013/28750    Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 ncimaddesi kapsamındaki çalışan...

TEKEL DIŞI BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE AV MALZEMESİ VE BENZERLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALİ, TAŞINMASI, SAKLANMASI, DEPOLANMASI, SATIŞI, KULLANILMASI, YOK EDİLMESİ, DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TÜZÜK

TEKEL DIŞI BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE AV MALZEMESİ VE BENZERLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALİ, TAŞINMASI, SAKLANMASI, DEPOLANMASI, SATIŞI, KULLANILMASI, YOK EDİLMESİ, DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/8/1987, No : 87/12028 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/5/1955, No...

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (p), (r) ve (s) bendleri...

RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığından Resmi Gazete : 24.03.2000/23999 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Muafiyet Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, iyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır. Kapsam Madde 2...

BAŞBAKANLIK MOBBING GENELGESİ

BAŞBAKANLIK MOBBING GENELGESİ Hüseyin GÜN tarafından eklendi. Perşembe, 16 Haziran 2011 20:48 – 19 Mart 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27879 GENELGE Başbakanlıktan:Konu : İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi. GENELGE 2011/2 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör...

MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİ

MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi :17.05.1983 No:18050 Madde 1 – Bu yönetmelik, 23 Mayıs 1967 tarih, 872 sayılı Kanunun uygulanması ve 1475 sayılı İş Kanununun 74. maddesi uyarınca yürürlüğe konmuş olan tüzüklerin ilgili hükümlerine açıklık getirilmesi amacıyla çıkartılmıştır....

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ

3 Mart 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27158 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında...

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:15.08.2013/28736    www.bilgit.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasıkonusunda teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve...