Anasayfa > 2014 ( > Page 2)

İstanbul Tüm iş sağlığı ve güvenliği Profesyonelleri derneği Başkani Ceyhun Targın, MERİSGUD’u ziyaret etti.

İstanbul’ da kurulu Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Başkani Ceyhun Targın, MERİSGUD’u ziyaret etti. Türkiye’ de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında faaliyette bulunan Dernekleri Federasyon çatısı altında toplamayı hedefleyen Dernek Başkanı Ceyhun Targın 20 Nisan Pazar günü...

Çalışma Komisyonlarımızda çalışmak isteyen İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği uzmanlarına duyuru…

Aşağıda ayrıntıları verilen Derneğimiz Çalışma Komisyonlarında bulunmak isteyen İşyeri Hekimleri ile İş Güvenliği uzmanları, hangi komisyonlarda görev almak istediklerini belirten e-postayı bilgi@merisgud.org adresine gönderebilirler. MERİSGUD – ÇALIŞMA KOMİSYONLARI ve  ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MERİSGUD bünyesinde Yönetim Kurulu’nun dönem çalışma programına ve...

14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması…

İnsana hizmeti amaç edinerek bu uğurda büyük özveriyle Çalışan ve Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için gayret gösteren Doktorlarımızın, İş Yeri hekimlerimizin, ve tüm Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’ nı kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz. MERİSGUD Yönetimi

İSGGM’ den Mayıs Sınavı Duyurusu…

24 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV DUYURUSU Bilindiği üzere; işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir. Bu itibarla; 24 MAYIS 2014 günü yapılacak merkezi sınavla ilgili açıklama...

MERİSGUD Mersin’de Kuruldu

MERİSGUD  Mersin’ de kuruldu… İş kazaları ve Meslek hastalıkları açısından Avrupa’da 1., Dünya’da 3. En kötü Ülke olan Türkiye’ de Bu gidişatı önlemek, iyileştirmeyi sağlamak üzere Ülkemizde geçtiğimiz yıl  6331 sayılı  yasa  ve ilgili yönetmelikleri yürürlüğe girmişti. Bu mevzuatı...

Niçin Dernek …?

Konu dernek olunca bazıları “bu dernek bana ne verecek” der. Dernekler literatürde “NGO : Non Governmental Organization” denilenlerden. Buna “STK : Sivil Toplum Kuruluşları” diyoruz. Birbirine yakın amaçları , benzer problemleri olan insanlar bunun için birbirlerinden güç alarak ve...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.08.2013/28750    Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20 ncimaddesi kapsamındaki çalışan...

TEKEL DIŞI BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE AV MALZEMESİ VE BENZERLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALİ, TAŞINMASI, SAKLANMASI, DEPOLANMASI, SATIŞI, KULLANILMASI, YOK EDİLMESİ, DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TÜZÜK

TEKEL DIŞI BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE AV MALZEMESİ VE BENZERLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALİ, TAŞINMASI, SAKLANMASI, DEPOLANMASI, SATIŞI, KULLANILMASI, YOK EDİLMESİ, DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/8/1987, No : 87/12028 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/5/1955, No...