Anasayfa > Duyurular > Çalışma Komisyonlarımızda çalışmak isteyen İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği uzmanlarına duyuru…

Aşağıda ayrıntıları verilen Derneğimiz Çalışma Komisyonlarında bulunmak isteyen İşyeri Hekimleri ile İş Güvenliği uzmanları, hangi komisyonlarda görev almak istediklerini belirten e-postayı bilgi@merisgud.org adresine gönderebilirler.

MERİSGUD – ÇALIŞMA KOMİSYONLARI ve  ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

MERİSGUD bünyesinde Yönetim Kurulu’nun dönem çalışma programına ve stratejik plana uygun olarak belirleyeceği sayıda ve konularda komisyonlar kurulabilir. Yönetim Kurulu üyelerden gelen komisyon tekliflerini de değerlendirerek gerekirse yeni komisyon oluşumlarını karara bağlayabilir.

Komisyonların amacı üyelerin dernek yönetimine daha aktif katılımlarının sağlanması ve Yönetim Kuruluna değişik etkinliklerin uygulanmasında yardımcı olunması kanalı ile MERİSGUD nihai hedefine hizmet etmektir.

==============================================================

ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

1-      Sosyal ve Üye İlişkileri Komisyonu:

Amacı :  Gerçekleştirilecek sosyal faaliyetlerle MERİSGUD üyelerinin birlikteliklerinin güçlendirilmesi, tanışıklıkların arttırılması ve sosyal kaynaşmanın sağlanmasını hedefleyen çalışmalar yapmak, Dernek üyesi olmaktan keyif ve fayda almalarını sağlayacak, derneğe bağlılıklarını artıracak çalışmalar yapmak, Dernek toplantı ve organizasyonlarının çalışmalarını yapmak ve bunlara katılımı arttırmak, üye ilişkilerini güçlendirmek, üye sayısını arttırarak MERİSGUD’ un daha geniş kitlelere duyurulmasını sağlamak komisyonun hedefleridir.

–          Aramıza Hoş geldin Projesi çalışmalarına katkı sağlamak,

–          Üyelerin kaynaşacağı zaman ve mekan birliği oluşturmak

–          Üyeleri sosyal amaçlı platformlarda bir araya getirmek

–          Üyelerine yönelik iç tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.

–          Bünyesinde yarışmalar ve kurslar gibi faaliyetleri düzenlemek

–          Üyelerinin Komisyon toplantılarına ve MERİSGUD’ın tüm etkinliklerine katılımını teşvik            edecek çalışmalar yapmak

–          Geleneksel geceler düzenlemek,

 

2-      Mesleki Eğitim ve Gelişim Komisyonu

İSG PROFESYONELLERİ’nin  ‘’SAHA UYGULAMALARI’’  eğitimi,

AMAÇ:  Hedefimiz, Dernek üyelerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak üzere çalışmalar yapmak, toplantılar düzenlemektir. Konusunda uzmanlaşmış kişilerle üyelerini bir araya getirmektir.Sektöre yeni adım atan İSG Profesyonellerini saha çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirmek, Meslekte karşılaşabilecekleri sorunlara ve çözümlere ışık tutmak.

 3-      Mesleki Dayanışma komisyonu

Üyelerimiz arasındaki Ticari dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesine fırsat yaratmak, ortam sağlamak komisyonun çalışma alanıdır. Üyelerimizin birbirleri ile Ticari ilişkiler kurabilecekleri platformu oluşturmak, yönlendirmek ve teşvik etmek, ülkemizdeki diğer kurum ve kuruluşlarla ilişki içerisinde bulunarak, gerek üyelerimizin gerekse ülkemizin çıkarlarına katkıda bulunabilecek İşbirlikleri oluşturmak,

4-      Hukuk ve  Mevzuat Komisyonu,

Derneğin üyeleri ile olan ilişkilerinde ortaya çıkacak hukuki sorunlarda Yönetim Kuruluna görüş bildirmek ve hukuk ile ilgili konularda çalışmalar yapmak

GÖREVLERİ:

1) Derneğin hukuki görüş gerektiren konularında görüş bildirmek,

2) Tüzük, iç yönetmelik, çalışma esasları ve prosedürler gibi derneğin yönetiminde ilke ve       kuralları belirleyen yasal belgelerin hukuka uygunluğunu, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler  çerçevesinde belirli aralıklarla ve talep edildiği hallerde denetler ve önerilerde bulunmak.

3)  üyelerini ilgilendiren hukuki konularda bilgilendirme notları hazırlamak.

4) Derneğin üçüncü kişilerle olan anlaşmazlıklarında hukuk müşavirliği hizmetlerini vermek.

  

5-      Bilim ve teknoloji  Komisyonu

Amacı: sektördeki bilimsel  ve son teknolojik gelişmeleri araştırmak,takip etmek, üyeleriyle, kamuoyuyla paylaşmak v.b. çalışmalar

Ve diğer ihtiyaç duyulan komisyonlar…