Anasayfa > Duyurular > Derneğimiz Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

GENEL KURUL ÇAĞRI DAVETİ VE İLANI

 

MERİSGUD,  Mersin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

Derneğimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2014 Çarşamba günü saat 17.00 de Mersin Ticaret Sanayi Odasında aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 2 Temmuz 2014 Çarşamba Günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU

**

GÜNDEM

1 – Açılış ve yoklama,

2 – Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

3 – Saygı duruşu,

4 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi,

5 – Yönetim Kurulu’ nun ibrası,

6 – Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

7 – Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, Yüksek istişare Konseyi Seçimi

8 – Dilekler ve temenniler,

9 – Kapanış. /