Anasayfa > Etkinlikler > MERİSGUD, İş Sağlığı ve Güvenliği Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayına katıldı.
12 Şubat, 2017
18:00
Etkinliğe Katıl

Etkinliğe Katıl:


MERİSGUD İş Sağlığı ve Güvenliği Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayına katıldı.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Desteğiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet ve Eğitim Kurumları Derneği (İSGHEDER) tarafından 11 – 12 Şubat 2017 tarihlerinde “ İş Sağlığı ve Güvenliği Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı “ na MERİSGUD – Mersin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği katıldı.

MERİSGUD’ u temsilen Dernek Başkanı Mehmet HADRA’ nin katıldığı Çalıştayın ana temaları;

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki STK’ları arasında işbirliğinin geliştirilmesi,
İş Sağlığı ve Güvenliği sistem ve kültürünün geliştirilmesi,
Harici İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin iyileştirilmesi oldu.

Türkiye’ nin çeşitli Kentlerinden katılan İSG derneklerinin Üst Yönetimleri Türkiye’ de gelecekteki İSG sistemine Sivil Toplum Kuruluşlarının (İSG ve sektör dernekleri) katkıları konusunda öneri, bilgi ve deneyimleri Çalıştayda paylaşılarak Ülkemizin İSG sisteminin geleceğine destek oldular. Nasıl Bir Türkiye Modeli hedeflenmesi konusunda istişareler yapıldı.

Çalıştaya ÇSGB İSG Genel Müdürü İsmail Gerim ve G. Müdür Yardımcıları, TC. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Doç Dr. Mustafa Kemal Başaralı, İLO Türkiye Temsilciliği, Almanya’dan BASİ adlı Merkezi İSG teşkilatı Temsilcisi gibi Önemli kurumların temsilcileri 2 gün boyunca Çalıştaya bizzat katılarak hem Katılımcıların tespitlerini ve önerileri dinlediler, hem de kendi Kurumlarının çalışmalarını ve ne yapmak istediklerini anlattılar.

MERİSGUD Mersin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet HADRA 2 gün süren Çalıştayın çeşitli oturumlarında söz alarak İSG sektörünün ve Profesyonellerinin sorunları ve çözümleri konusunda konuşmalar yaptı.
Ayrıca İSG G. Müdürü İsmail Gerim’ le yaptığı ikili görüşmede MERİSGUD olarak sektörün durumu ve Çözümleri konusunda bir rapor hazırlayıp Şubat başında Kendilerine bir Mektup gönderildiği belirterek bu konuda en kısa zamanda biraraya gelebileceklerini ifade etti.

Çalıştay sonunda Türkiye’nin çeşitli Kentlerinden katılan bir grup İSG dernekleri Yöneticileri biraraya geldi. Yaklaşlık 1 saat süren fikir alışverişi toplantısında Derneklerin kısa zamanda Federasyon/Konfederasyon konusunda birlik sağlanamadığı görüldüğü ama bir platform ve güç birliği şeklinde biraraya gelinebileceği konusunda bir ortak fikir birliği olduğu görüldü. ISGDER Is Guvenligi Uzmanlari Dernegi Başkanı Mahmut Cihan’ in önerisiyle hemen bir whatsapp grubu kurulabileceğini, en azından iletişim içinde Derneklerin birbirlerini tanımalarını ve etkinliklerinden, duyurularından haberdar edileceğini önerdi.
Diğer taraftan MERİSGUD Başkanı Mehmet Hadra ise Bir platform kurulmasının kolay ve olabileceğini bazı çalışmalarda İSG Derneklerinin biraraya gelip Ortak etkinlikler düzenleyebileceğini, ortak deklarasyonlar v.b. faaliyetler yapabileceğini ifade ederken, 2 günlük Çalıştayı düzenleyen İSGHEDER Başkanı Yard. Doç Turhan Şalva ise, 1 hafta içinde tüm İSG derneklerine birer e-posta yollayarak İSG derneklerinin Birlikteliği açısından bir iletişim başlatabileceklerini ifade ettiler. Diğer İSG derneklerinin Yöneticilerinin söz alarak düşünce ve önerilerini yaptığı İstişare toplantısı neticesinde mevcut İSG Dernekleri arasından bir grup sekreterya görevini yapmak üzere görev aldılar. Ve İSG Derneklerinin nihayet Türkiye Genelinde biraraya gelebileceği yapının oluşturulma yolunda tüm katılımcılarda pozitif bir hava oluştu, iyi dilek temennileriyle toplantı tamamlandı.