Anasayfa > Bilgi Bankası > "Yönetmelikler"

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ

TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİ Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ KİMYASALLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (p), (r) ve (s) bendleri...

RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığından Resmi Gazete : 24.03.2000/23999 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Muafiyet Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, iyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır. Kapsam Madde 2...

MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİ

MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi :17.05.1983 No:18050 Madde 1 – Bu yönetmelik, 23 Mayıs 1967 tarih, 872 sayılı Kanunun uygulanması ve 1475 sayılı İş Kanununun 74. maddesi uyarınca yürürlüğe konmuş olan tüzüklerin ilgili hükümlerine açıklık getirilmesi amacıyla çıkartılmıştır....

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ

3 Mart 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27158 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında...

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:05.10.2013/28786   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartlarınıbelirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm...

İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ

İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22 Mayıs 2002 Sayı : 24762 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine...