Anasayfa > Haberler > MERİSGUD’dan Türkiye’deki İSG derneklerine Konfederasyon kurma çağrısı

MERİSGUD Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HADRA, Türkiye’deki İSG profesyonelleri Derneklerine Örgütlenmeleri büyütme ve Konfederasyon kurulması çağrısı yaptı.

İSG Derneklerinin henüz güçlü olmadığını belirten,  Başkan HADRA, “İSG profesyonelleri Örgütleniyor ” adlı bir kampanya yapılarak tüm İş Güvenliği, İşyeri Hekimleri ve D.S.Personellerinin derneklere üye olmasını istedi. Ardından İSG Konfederasyonun ivedi olarak kurulmasını belirtti.

MERİSGUD’ un Türkiyede ki tüm Derneklere gönderdiği mektup aşağıdadır.

*

Değerli İSG Dernek Yöneticileri,

Bilindiği gibi 2015 yılı İSG sektörü açısından çöküş diye adlandırabileceğimiz bir dönem olmuştur.

İGU, İYH, OSGB lerin örgütlenememesi, söz, eylem birliği ve dayanışma içinde olamaması gibi ana sebeplerden dolayı aşırı haksız ve delice bir rekabetin içine girilerek,

karlılık ve hizmet kalitesinin düşülmesiyle de Sektörün kötüleşmesi, çöküşü görülmüştür.

Azımsanmayacak kadar OSGB ler personellerine maaşları, hakları, kıdem tazminatları gecikmeli ödenmiş, ödenememiş, vergi borçlarını ödeyememe durumlarına düşmüştür.

Bu sorunlar OSGBleri hayati açıdan olma olmama noktasına kadar getirmiş ve olumsuzluklar çemberi haline gelmiştir.

İşverenler durumun farkında olup çoğu maliyetlerinden dolayı sesini çıkaramasa da Kazalar yaşandıkça, bedelleri ödeyince İSG nin önemini kavramaya başlamışlar, Kaliteli gerçek hizmet talep etmeye başlamışlardır.

Bakanlık, İSGGM ve Teftiş kurulu sektörde oluşan tüm bu yanlışlara fazlasıyla şahit olmuşlar ve rahatsızlık içinde olduklarını belirterek  2016 yılı yeni düzenlemeler,uygulamalar ve denetimleriyle iyileştirmelerin olmasını beklediklerini ifade etmişlerdir.

2016 da İSG açısından yeni bir sayfanın açıldığı ve yeni bir aşamaya geçtiği bir yıl olacaktır.

Sektörün düzelebilmesi, sektör unsurlarının para kazanmasıyla hizmet kalitesinin artmasıyla ancak olabilecektir.

Bunun için Kamu, İşveren ve İSG profesyonelleri sıklıkla diyalog içinde olmalı, biraraya gelmeli gerektiğinde müdahalelerde bulunarak sektörün regülasyonunu sağlamalı,

Mevzuat, uygulamalar ve denetimlerdeki eksikleri, ihtiyaçları tespit etmeli gereken tedbirleri almalıdır.

İSG profesyonellerini temsilen ivedi olarak “ İSG Konfederasyonu “kurulmalıdır.

Bu açıdan aşağıda taslak olarak yol haritası takvimi yapılmasını Siz  Değerli  OSGB sahiplerine öneriyoruz.

Tüm Türkiye’de her kentte “İSG profesyonelleri örgütleniyor “ kampanyası açalım.

Bu kampanyanın amacı: Her kenteki İGU ve İYH lerin, DSPlerin, O kentteki mevcut ve istenilen sayısal ve gücü olmayan İSG derneklerine üye olunarak sektörün,

kendilerinin geleceği ve kutsi görevimiz olan İş kazalarının/ Meslek hastalıkların önlenmesi için birlik olarak söz ve eylem birliği içinde olmak,

Kampanyanın tarihi: Şubat 2016 ayı içinde bir c.tesi ve Pazar günleri

Kampanya şekli: İSG derneklerinin stand açılarak , yerel, ulusal basın temsilcilerinin de çağrılarak, söyleşi yapılması, isg broşürlerinin ve bayrakların bulundurulması, gelen ziyaretçilere, profesyonellere kuru pasta içecek ikramı yapılması ve gelen profesyonelleri derneğe üye yapmak,v.b….

**

Bu kampanya dönemi sonunda İSG Derneklerinin güçlenmesiyle, Konfederasyon kurulması yönünde en geç mayıs ayında adım atılmasını teklif ediyorum.

Sonuç olarak en geç yıl sonunda Konfederasyon kurulmasını tamamlamış olacaktır.

Yukarıda düşüncelerimizin Sizlerin katkıları, önerileriyle olgunlaştırılarak bir program haline getirilmesi için Değerli görüşlerinizi bekliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla

Mehmet HADRA

İnşaat Mühendisi- İş Güvenliği Uzmanı ve Yöneticisi

MERİSGUD- Mersin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları derneği Yön. Kur. Başkanı