Anasayfa > Vizyon & Misyon

Vizyon: İş sağlığı ve güvenliği konusunda ülkenin lider kuruluşlarından olmaktır.

Misyon: İlgili kişilerin yetkinlik ve yeterliliklerini arttırıcı faaliyetlerle birlikte takım çalışmasını özendirerek, gelişmiş iş sağlığı ve güvenliği tekniklerini ve yönetim sistemlerini, hizmet alanların beklentilerini karşılayarak sunmaktır.

İlkeler:

1- Çalışmalarda ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların tanımlarını benimser.

2- Ulusal ve evrensel etik değerleri kabul eder.

3- Derneğin her uygulamasında sorumluluk bilincinde, sosyal adalet çerçevesinde, şeffaf ve hesap verebilir olur.