Anasayfa > Yayınlar > MERİSGUD Mersin’ de kuruldu…

BASIN AÇIKLAMASI                        02 Mart 2014

MERİSGUD  Mersin’ de kuruldu…

İş kazaları ve Meslek hastalıkları açısından Avrupa’da 1., Dünya’da 3. En kötü Ülke olan Türkiye’ de

Bu gidişatı önlemek, iyileştirmeyi sağlamak üzere Ülkemizde geçtiğimiz yıl  6331 sayılı  yasa  ve ilgili yönetmelikleri yürürlüğe girmişti.

Bu mevzuatı uygulayacak, İş yerlerine bu alanda Rehberlik ve Danışmanlık verecek olan İş yeri Hekimleri ve İş Güvenliği uzmanları bir araya gelerek kısa adı MERİSGUD olan Mersin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları derneğini 18 Şubat 2014 te Mersin’de kurdu.

MERİSGUD Vizyonu; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda  Ülkenin Lider kuruluşlarından biri olmak.

MERİSGUD Misyonu: İlgili kişilerin yetkinlik ve yeterliliklerini arttırıcı faaliyetlerle birlikte takım

çalışmasını özendirerek, gelişmiş iş sağlığı ve güvenliği tekniklerini ve yönetim sistemlerini, hizmet alanların beklentilerini karşılayarak sunmaktır.

MERİSGUD İlkeleri

1- Çalışmalarda ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların tanımlarını benimser.

2- Ulusal ve evrensel etik değerleri kabul eder.

3- Derneğin her uygulamasında sorumluluk bilincinde, sosyal adalet çerçevesinde, şeffaf ve hesap verebilir olur.

MERİSGUD, İş Sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm ilgili kişilerin mesleki gelişimini ve dayanışmasını sağlamak, Hak ve Menfaatlerini korumak, toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesine katkı koymak, kamuoyu oluşturmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak amacı ile kurulmuştur..

Dernek Kurucularını 14 İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi oluşturuyor.

MERİSGUD Kurucuları

Mehmet Hadra, İnşaat Müh.- Başkan

Galip Yüksel, Makine Müh.- Başkan Yard.

Halil Akın, Kimya Müh.-Başkan Yard.

Ali Koray Kenziman, İşyeri Hekimi, Başkan Yard.

Mustafa Ulusoy, Jeoloji Müh.- Genel Sekreter

Figen Kara, Jeoloji Müh. İşletme,- Genel Sek.Yard.

Orhan Sağlam, Endüstri Müh.- Sayman

Ahmet Yüce, Makine Teknik.Öğr.- Sayman Yard.

Yusuf Turan, Makine Müh. Üye

Ahmet Yılmaz Kadayıfçı, Fen Fakül.Kimya böl.-  Üye

Kerim Işıldaklı, Makine Müh.- Üye

Gökhan Şahin, Su ürün.Müh.-Üye

Ayça Köstekçi, Kimya Müh.- Üye

Fatih Gündoğdu, Bilgisayar Müh.- Üye

Derneğin web adres: www.merisgud.org

e-posta : bilgi@merisgud.org

Facebook Grubu adı: MERİSGUD

Linkedin  Grubu  adı: MERİSGUD